รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » ติดต่อเรา

กองส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น 2 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

618/1 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป Tel.0 2306 8830/Fax 0 2306 8658-59

ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด Tel./Fax 0 2306 8697

กลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย Tel./Fax 0 2306 8703

กลุ่มสวัสดิการเด็กและครอบครัว Tel. 0 2306 8935/Fax0 2 306 8829

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ Tel./Fax 0 2651 7788
กลุ่มกิจการสภาและเครือข่ายเด็กและเยาวชน Tel./Fax 0 2651 6735
กลุ่มส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ Tel./Fax 0 2651 6534

 

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ