รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 2 มิ.ย. 2563

Share

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดสวัสดิการบ้านพักเด็กและครอบครัว 2 อัตรา 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ