รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 12 อัตรา ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 16 มี.ค. 2563

Share

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 17 - 18 มีนาคม 2563 จำนวน 12 อัตรา

1.ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จำนวน   1   คน

2.ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการจัดสวัสดิการสังคมในบ้านพักเด็กและครอบครัว  จำนวน   8   คน

3.ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  จำนวน   2   คน

4.ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล  จำนวน   1   คน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ