รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

การประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2561 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 16 พ.ค. 2561

Share

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จ.มหาสารคาม กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก กองคุมครองเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2561 และการจัดทำแผนปฏิบัติการปี 2562

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ