รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย" ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 19 เม.ย. 2561

Share

วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน “สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย" 
โดยช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และการบรรยายธรรม กิจกรรมการประกวดแข่งขันมะม่วงน้ำปลาหวาน และการประกวดแข่งขันชุดไทยตามละคร เรื่อง บุพเพสันนิวาส 
พร้อมทั้งรดน้ำแด่ผู้บริหารกรม ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ