รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 2 เม.ย. 2561

Share

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ข้าราชการพร้อมเจ้าหน้าที่กองคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมความชื่นชมและแสดงความยินดีแก่นางดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรื่อนดีเด่น ประจำปี 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล

เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ