รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2561

วันที่ของกิจกรรม : 7 ก.ย. 2561

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 9.30 น. กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน

คลังภาพ (Gallery)
ภาพการประชุม 1ภาพการประชุม 2ภาพการประชุม 3ภาพการประชุม 4ภาพการประชุม 5ภาพการประชุม 6
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ