รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2561

วันที่ของกิจกรรม : 28 ส.ค. 2561

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. กลุ่มบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. โดยมีนางไพรวรรณ พลวัน รองปลัด พม. เป็นประธานในการประชุม ฯ

คลังภาพ (Gallery)
ภาพการประชุม 1ภาพการประชุม 2ภาพการประชุม 3ภาพการประชุม 4ภาพการประชุม 5ภาพการประชุม 6ภาพการประชุม 7ภาพการประชุม 8ภาพการประชุม 9ภาพการประชุม 10ภาพการประชุม 11ภาพการประชุม 12ภาพการประชุม 13ภาพการประชุม 14
เกี่ยวกับเรา
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ