รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

function votecomment(id){ $.ajax({ url: "saveajax.php" , type: "POST", datatype: "json", data: 'keyword={ "action": "commentlike" ,"id":"'+id+'"}' }) .success(function(result) { var obj = jQuery.parseJSON(result); if(obj.status == true) { $("#like-position"+id).html(obj.like); } else { $("#like-position"+id).html('! like process'); } }); } function unvotecomment(id){ $.ajax({ url: "saveajax.php" , type: "POST", datatype: "json", data: 'keyword={ "action": "commentunlike" ,"id":"'+id+'"}' }) .success(function(result) { var obj = jQuery.parseJSON(result); var like=obj.like; if(obj.status == true) { $("#like-position"+id).html(like); } else { $("#like-position"+id).html('! Unlike process'); } }); }