รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร เมษายน 2562 (เจ้าหน้าที่ทำเอกสารตกหล่น)
ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรที่ อ.บ.ต. ตั้งแต่ปี 2562 ผ่านไปหนึ่งปีครึ่งก็ยังไม่ได้เงินและไม่มีการติดต่อกลับมาเลย และได้เข้าไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่ อ.บ.ต.อีกครั้ง ผลปรากฏว่า...เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต. ทำเอกสารตกหล่นไม่ได้ส่งเอกสารเข้าสำนักงานจังหวัด หรือพูดอีกอย่างคือ.เจ้าหน้าที่ อ.บ.ต. ทำเอกสารหาย...แล้วไม่มีการรับผิดชอบได้ๆเลย.... จะให้เดินเรื่องเอกสารใหม่อันนี้พอรับได้แต่บอกว่า..จะไม่ได้เงินเยียวยาย้อนหลังที่ผ่านมาเพราะเกินกำหนดระยะเวลา... ...จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลในระบบเลย ...เป็นแบบนี้ควรทำยังไงดีค่ะ
ถูกใจ
โดย วรรณา โพสเมื่อ 10 ส.ค. 64 14:43:24

ความคิดเห็นที่1

รบกวนท่านติกต่อกลับหาเจ้าหน้าที่ ให้ขอมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้คำแนะนำและช่วยเหลือท่านได้คะ

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199
(โปรดติดต่อในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

ถูกใจ
0
โดย นางสาวชมพูนุท นกอยู่ โพสเมื่อ 26 ส.ค. 64 14:59:55

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ