รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลกระดานสนทนา » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา

เงินอุดหนุนบุตร
อยากทราบว่าถ้าดิฉันจะไปยื่นเรื่องเงินอุดหนุนบุตรต้องใช้เอกสารอะไรบ้างต้องมีการเซนรับรองจากกำนันผู้ใหญ่บ้านไหมคะแนะนำหน่อยค่ะกรณีว่างงานค่ะรับจ้างนิดหน่อยยุกะบ้านค่ะ
ถูกใจ
โดย วันวิสาข์ สายบัวทอง จ.ราชบุรี 1709800025423 โพสเมื่อ 21 ก.ค. 63 11:28:20

ความคิดเห็นที่1

เลขบัตรประชาชน   โจ่งแจ้งมากค่ะ  

ส่วนเอกสารที่จะต้องใช้ตามนี้ค่ะ 

ของแม่ หรือผู้ปกครอง กรณี เด็กไม่ได้อยู่กับแม่

1.บัตรประชาชน

2.บัตรประชารัฐหรือบัตรคนจน(ถ้ามี)

3.ทะเบียนบ้าน

4.หน้า บช.  กรุงไทย   ออมสิน  ธกส. (ใช้ได้แค่ 3 ธนาคารนี้เท่านั้น)

5.หนังสือรับรองเงินเดือน  กรณีแม่มีประกันสังคมหรือเป็นพนักงานของรัฐ  หรือรับราชการ

 ของลูก  

1.สูติบัตร

2.ทะบียนบ้าน 

3.สมุดฝากครรภ์(สมุดสีชมพู)

4.ใบเปลี่ยนชื่อ  หรือ นามสกุล (ถ้าเด็กมีการเปลี่ยนชื่อ)

 

ไปขอลงทะเบียนกับ ทาง อบต.หรือทางเทศบาลที่ตัวเด็กอาศัยอยู่จริง

ในชุดลงทะเบียนจะมีหน้าที่ให้  อสม.กับ กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือประธานชุมชนรับรอง

ผู้รับรองครบ 2 จึงจะนำส่งเอกสารที่  อบต.หรือเทศบาลได้ค่ะ

 

ถูกใจ
0
โดย อีช่อ โพสเมื่อ 22 ก.ค. 63 11:11:54

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ