รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7957 รายการ
พม. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตร นบส.พม. รุ่นที่ 1

พม. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะ หลักสูตร นบส.พม. รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.กระทรวงการพัฒน

รองอธิบดีกรมเด็ก ฯ เยี่ยมชม และอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ ในงาน ICONSIAM World of Gift

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นผู้แทนกรมกิจการเด็กและเยาวชนเยี่ยมชม และอุด

พม. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล

พม. ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล  

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จั

พม. จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก พ.ศ. .... ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวง พม. โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการยกร่างระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนว่า

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์ ตำแหน่งช่วยปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจำนวน 1 อัตรา
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาจำนวน 1 อัตรา
พม. ประชุมระดับผู้บริหารฯ ครั้งที่ 4

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม. ประชุมระดับผู้บริหารฯ ครั้ง

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2564
ประกาศผลการประกวดกิจกรรมตามโครงการลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2564
พม. พัฒนาเยาวชน โครงการ"ลมหายใจไร้มลทิน" 2564

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564 เวลา 8.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "ลมหายใ

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2564
ดย.พม. จับมือเครือข่าย YEN-Dx และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำโครงการ “YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ”

ดย.พม. จับมือเครือข่าย YEN-Dx และวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต จัดทำโครงการ “YEN-D พี่สอนน้อง คล่องธุรกิจ”

วันเส

พม. "เปิดอบรม ลมหายใจไร้มลทิน" 2564

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม. "เปิดอบรม ลมหายใจไร้มล

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2564