รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7651 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2564
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) เข้าพบอธิบดี ดย. แสดงความยินดีและหารือการดำเนินงานร่วมกัน

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย(สวท) เข้าพบอธิบดี ดย. แสดงความยินดีและหารือการดำเนินงานร่วมกัน

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น

ดย. นำเด็กในสถานรองรับฯ ร่วมกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีกับ กลุ่มเซ็นทรัล

ดย. นำเด็กในสถานรองรับฯ ร่วมกิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีกับ กลุ่มเซ็นทรัล

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นางจตุพร  โ

อบรมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเยาวชน โครงการเรือเยาวชนฯ 2564

อบรมเตรียมความพร้อมการประชุมผู้นำเยาวชน โครงการเรือเยาวชนฯ 2564
 
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังค

ทำเนียบกลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของบ้านพักเด็กเเละครอบครัวกรุงเทพมหานคร
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ของบ้านพักเด็กเเละครอบครัวกรุงเทพมหานคร
เปิดตัว “หนังสือผีเสื้อขยับปีก” เพื่อบอกเล่าความรุนแรงในเด็กและครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. มูลนิธิเด็กเยาวชนและรอบครัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดตัว &ldq


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ