รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7970 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 สาขาระบบสนับสนุนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558 สาขาระบบสนับสนุนคนพิการ
การขอหนังสือรับรองโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
การขอหนังสือรับรองโครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์ และ Work and Holiday Visas (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitators) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558
รับสมัครผู้นำการอภิปรายทางวิชาการ (Discussion Facilitators) โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2558
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ตะลึงศพเด็กซุกฐานพระพรหมอดีตพระเล่นของ-เชื่อฝังอีกอื้อ
ประกาศผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558
ประกาศผู้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพเยาวชน ประจำปี 2558
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557
ประกาศนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2557
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558
เฟ้นตัวแทนร่วมติวผู้นำเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2558
เตรียมพร้อมเด็กไทยเตรียมพร้อมเด็กไทยสู่ดิจิทัล อีโคโนมี
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558
เร่งพัฒนาคุณภาพเด็กไทยวัยแรกเกิด-5ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ ฯ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 8 เมษายน 2558
นักศึกษาเดินทางกลับไทยแล้วจากสงครามเยเมน
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกผู้แทนไทย เพื่อสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ
กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558
กำหนดการดำเนินงานโครงการ Work and Holiday Visas ไทย-ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย-นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
คณะผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยศิลปินจากค่ายแกรมมี่ ร่วมงานกาชาดประจำปี 2558 ณ ซุ้มกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558
รพ.ราชวิถี จัดอบรมวัยรุ่นหยุด!คุณแม่วัยใส
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558
สวมเสื้อม่วง-ร่วมจุดเทียนชัยเทิดพระเทพฯ พระชนมายุ5รอบนายกฯนำ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ