รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7970 รายการ
คำสั่ง ดย. ที่ 227/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ)
คำสั่ง ดย. ที่ 226/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนปฏิบัติราชการแทน (เพิ่มเติมเกี่ยวกับพัสดุ)
พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต
นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ สท.ที่เ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมชาวต่างประเทศ
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558
พบเด็ก6ขวบถูกน้าสะใภ้ทารุณ ใช้ไม้ตีหัวแตกเลือดอาบข้ามคืน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558.pdf
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558
เด็กตาเพชรเนื้อหอมทีวีรุมจีบชวนออกรายการ
คำสั่ง ดย. ที่ 114/2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทน (การลงนามในหนังสือการตรวจสอบประวัติผู้เข้ารับราชการฯ)
คำสั่ง ดย. ที่ 113/2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้เลขานุการกรมปฏิบัติราชการแทน (การลงนามในสัญญาจ้างของพนักงานราชการ)
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2558
แม่คลั่งเชือดคอลูก5ขวบดับสยอง
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558
ไทยมิสซิ่ง แอพใช้ติดตามคนหาย
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ....
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก
การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการดำเนินตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ฉบับเด็ก
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558
เด็กเร่ร่อนในปมปัญหาค้ามนุษย์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ