รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7970 รายการ
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมผู้เยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2558
ข้อมูลแนะแนวโครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558
ข้อมูลแนะแนวโครงการ Work and Holiday Visas ไทย - ออสเตรเลีย และ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ประจำปี 2558
ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
พิธีเปิด "ส่งเสริมบทบาทองค์กรส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รุ่นที่1 (ภาคกลาง)"
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558
ท้องไม่พร้อม...แนวทางการปรึกษาทางเลือก
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
ไล่บี้! แว้นบอย-สก๊อยเกิร์ล คืนความสุขให้เธอ ประชาชน
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
ประกาศราคากลางจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำหรับเด้กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันตนเองจากการตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์สำหรับเด้กเร่ร่อนและเด็กกลุ่มเสี่ยง
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรูปแปปแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำรูปแปปแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
สปช.จี้คดีสมภารหื่นอนาจารเด็กวัย13 จี้สำนักพุทธขยับสอบสมภาร
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
ประกาศราคากลางจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานโครงการสู่มาตุภูมิ ครั้งที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ติดต่อเรา
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ชั้น 5 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6685
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2558
ชไมพร ปภัสร์พงษ์ ทายาท มหกรรมยานยนต์ มอบ ลมหายใจไร้มลทิน
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
ห้ามเยาวชนอายุ 20 ซื้อบุหรี่
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี
การประกวดดนตรีไทย ระดับมัธยมศึกษา ประลองเพลง ประเลงมโหรี
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์เอกสารในการปฏิบัติราชการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
เด็กบันดาลใจ พื้นที่เล็กๆ สำหรับเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
กรมกิจการเด็กและเยาวชนอบรมหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
คำสั่ง ดย. ที่ 231/2558 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน (การโอนงบบริหารให้ พมจ.)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ