รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7651 รายการ
(ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Development Awards: AOSWADA) ของประเทศไทย ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครองค์กรเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาดีเด่นแห่งอาเซียน (ASEAN Outstanding Social Welfare and Developme
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิ
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจก

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ของเลขานุการรัฐมนตรี (นาวาตรี สุธรรม ระหงษ์)

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนข้อเ

การประชุมผู้บริหารกระทรวง พม. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สป. ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จั

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประกาศสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง เปลี่ยนเเปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564
ประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้ง สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ชายแดนใต้

ประชุมหารือคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้ง สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม ชายแดนใต้

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูรินทร์

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2564

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังค

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “เด็กอพยพย้ายถิ่นฐาน”

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “เด็กอพยพย้ายถิ่นฐาน”

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสด อาหารเเห้ง เเละอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 (วันที่ 1 ธันวาคม
พม.ร่วมประชุม ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9:00 น.

ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ