รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7651 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รั
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรี

นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ลงพื้นที่ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กระบี่  และภูเก็ต เพื่อเตรียมความพร้อมการลง

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564
พม. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดทองธรรมชาติ

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระรา

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประชุมเตรียการทำกิจกรรมกลุ่มวิทยากร

ประชุมเตรียมการทำกิจกรรมกลุ่มวิทยากร 

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.  นายพิสิฐ  พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการ

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอยุธยา

ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอยุธยา

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องจำปีสิรินธร ชั้น 19 กระทรว

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ดย. ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาระบบควบคุมภายใน ดย. ครั้งที่ 3/2564

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน  2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแล

กรมกิจการเด็กและเยาวชนการจัดฝึกอบรมใช้งานระบบฯ ให้กับผู้ดูแลระบบ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน เป็นการพัฒนาระบบจัดสวัสดิการเด็กและครอบครัว (เงินสงเคราะห์เด็ก

ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งประวัติเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565
การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

การประชุมคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

 

วันพฤหัสบดีที่

การประชุมหารือเพื่อการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการพนันออนไลน์

วันพฤหัสบดีที่ 11 พ.ย. 64 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น ดย. (มักกะสัน)

รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์) เป็นประธาน

ทิศทางการขับเคลือนงานของ พม.

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสั

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค