รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7651 รายการ
ขอเปลี่ยนเเปลงเเผนการจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอน เเละสิ่งก่อสร้าง
ขอเปลี่ยนเเปลงเเผนการจ้างก่อสร้างอาคารนอน ค.ส.ล. 2 ชั้น ตอกเสาเข็ม พร้อมรื้อถอน เเละสิ่งก่อสร้าง
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกว
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานในกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โดยวิธีสัมภาษณ์เพื่อปฏิบัติงานในกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงิน
(ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ADB-BNU Research Center for Aging Virtual Regional Conference: FUTURE PROOFING AGED CARE
โครงการ ADB-BNU Research Center for Aging Virtual Regional Conference: FUTURE PROOFING AGED CARE
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผล
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำเเหน่ง ช่วยปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรือง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรือง นโยบายการกำกับดูเเลองค์การที่ดี กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565
ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง
ลอยกระทงอย่างปลอดภัย สวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และเว้นระยะห่าง
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารสด อาหารแห้ง และอื่นๆ เพื่อเลี้ยงดูเด็กในความอุปการะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ( วันที
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (10 เดือน) ด้วยวิธีประกว
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2564
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีป
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมกิจการเด็กและเยาวชน

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุม กร

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 8/2564

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ดย. ชั้น 11 กระทรว

พม. ประชุมโครงการห้องสมุดดิจิทัล ปันความสุข ครั้งที่ 3

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ