รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7651 รายการ
คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวทดแทน
คู่มือการปฏิบัติงานครอบครัวทดแทน

ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ดย. นิวส์
http://www.dcy.go.th/webnew/main/news_list.php?type=5
อธิบดีกรมเด็ก ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนส่วนราชการระดับกรม

อธิบดีกรมเด็ก ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนส่วนราชการระดับกรม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและควา

รองอธิบดีกรมเด็ก ฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย นพม. รุ่นที่ 19

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพระประชาบดี จัดโครงการหลักสูตร น

ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการการพัฒนาระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอ
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารนอน คสล. 2 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 เเห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวง พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565

กระทรวง พม. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น.

กระทรวง พม. จัดการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1

กระทรวง พม. จัดการเปิดกิจกรรมการฝึกอบรมบุคลากรเพื่อเป็นวิทยากร พม. (Train The Trainer) รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เว

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมเปิดงาน“อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย”

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมเปิดงาน“อ่านยาใจ : ภูมิคุ้มใจเพื่อเด็กปฐมวัย” 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ส

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

อธิบดีกรมเด็ก ฯ ร่วมงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. กระทรวงการ

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจ

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2566) ผ่านระบบ Zoom

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแผนกิจกรรมบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระยะที่ 4 (พ.ศ. 2565 - 2566) ผ่านระบบ

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2564 ครั้งที่ 2 (ภาคใต้)

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่น

25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ
25 พฤศจิกายน วันประถมศึกษาแห่งชาติ
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกองส่งเสริมการพัฒนาเเละสวัสดิการเด็ก เยาวชน เเละครอบครัว เรื่องรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 1 อัตรา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

วันพุธที่ 24 พ.ย. 64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพั

พม.ร่วมเป็นคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. (ผ่านระบบประชุมทางไกล) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน นางจตุพร โรจ

กระทรวง พม. โดยกรมเด็ก ฯ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 1/2565

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและ

แถลงข่าวความร่วมมือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

แถลงข่าวความร่วมมือการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น.
นางพัชรี อาระยะกุล ปลั


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ