รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7023 รายการ
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานในสถานการณ์​ COVID - 19 ของหน่วยงาน ดย. 107 หน่วย

การปฏิบัติงานในสถานการณ์​ COVID - 19 ของหน่วยงาน ดย. 107 หน่วย

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.กรมกิจการเด็กแล

พัฒนาทักษะการทำจิตบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์

พัฒนาทักษะการทำจิตบำบัดสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคม

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็ก หญิงอายุ 2 ปี 4 เดือน ติดโควิดทั้งครอบครัว เขตราชเทวี
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็ก หญิงอายุ 2 ปี 4 เดือน ติดโควิดทั้งครอบครัว เขตราชเทวี
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็ก เด็ก 8 คน และคนในครอบครัวอีก 7 รวม 15 คน ติด Covid-19 เขตคลองสามวา
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็ก เด็ก 8 คน (ช่วงอายุระหว่าง 5-14 ปี) และคนในครอบครัวอีก 7 รวม 15 คน ติด Covid-
โครงการเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน : สร้างผู้นำการพัฒนาสังคมรุ่นใหม่

           วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวทัศนาลักษณ์ สิทธิการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน เข้า

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

           วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 9:00 น. นางสาวศิรินภา ดาววรวิชัยยันต์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมบร

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายให้นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ระหว่างวันท

กลุ่มตรวจสอบภายใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน มอบหมายให้นางณัฐปุลิน จรัสวิริยะกุล เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ระหว่างวันท

กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณียาย และเด็กชาย วัย 1 ปี 4 เดือน ติด Covid-19 อาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว รักษาตัวแบบ Home isolation เขตคลองสามวา
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานติดตามการช่วยเหลือเบื้องต้น กรณียาย และเด็กชาย วัย 1 ปี 4 เดือน ติด Covid-19 อาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว รักษา
กรณีครอบครัวใหญ่ 15 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 8 คน (ช่วงอายุระหว่าง 5 - 18 ปี) ติด Covid-19 อาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว ปัจจุบันมีคนในครอบครัวเสียชีวิตแล้ว 1 คน อีก 14 คนอยู่ในการรักษาระบบ Home Isolation เขตคลองสามวา
กรณีครอบครัวใหญ่ 15 คน ประกอบด้วยผู้ใหญ่ 7 คน เด็ก 8 คน (ช่วงอายุระหว่าง 5 - 18 ปี) ติด Covid-19 อาการอยู่ในกลุ่มสีเขียว ปัจจุบันมีคนในครอบครัวเสียชีว
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงาน ครั้งที่ 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 ณ หอประชุม ดย. และผ่านระบบ Zoom Meeting

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564
กรณีเด็ก วัย 2 เดือน ติด Covid-19 เขตคลองสามวา
กระทรวง พม. โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ประสานช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีเด็ก วัย 2 เดือน ติด Covid-19
สี่พี่น้องคนอยู่ตามลำพัง แม่ป่วยโควิดเข้ารับการรักษาที่ ส่วนบิดาอยู่โรงงานออกมาดูแลไม่ได้
กระทรวง พม. ประสานช่วยเหลือ 4 พี่น้องตรวจหาเชื้อ พร้อมประสานเข้ารับการกักตัวหากผลลบ ประสานส่งตัวรักษาหากผลบวก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ