รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 18 - 31 ตุลาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหาในเว็บไซต์

ค้นหาในเว็บไซต์

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 7521 รายการ
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2564
พม. ประสานความร่วมมือตำรวจ คุ้มครองเด็ก ฯ ผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ออนไลน์

พม. ประสานความร่วมมือตำรวจ คุ้มครองเด็ก ฯ ผู้เสียหายในคดีการล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ และการแสวงประโยชน์ออนไลน์

 

วันพุธที่

พม.ดย. ร่วมหารือใช้ผลงานประกวดศิลปะชายแดนใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลงาน ฯ

พม.ดย. ร่วมหารือใช้ผลงานประกวดศิลปะชายแดนใต้เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ผลงาน ฯ

 

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.

พม.ดย. จัดกิจกรรมการวิจัยอนาคตการบริหารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯ

พม.ดย. จัดกิจกรรมการวิจัยอนาคตการบริหารเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ฯ

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแล

ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ประกาศกองคุ้มครองเด็กเเละเยาวชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564
กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ พม.ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต

กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของ พม.ภายใต้ความท้าทายที่หลากหลายในอนาคต

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีก

“ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น ฐานประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน”

“ปรับ-เปลี่ยน-ปั้น ฐานประชากร สู่สังคมแห่งความยั่งยืน”

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย (คีนั

โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP)
โครงการ ASEAN Young Climate Climate Leaders Programme (ASEAN YCLP)
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564
กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงพม. มอบนโยบายการต่อต้านการทุจริต การบูรณาการทำงานแบบองค์รวมเป็นหนึ่งเดียว กระทรวง พม. กรมกิจการเด็กและเยาวชน
พม.ดย. ประชุมคณะกรรมการ กสศ. ครั้งที่ 12/2564

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม.ดย. ประชุมคณะกรรมการ กสศ. คร

พม. ร่วมสักการะกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

"font-size:14px">"font-family:whitney,helvetica neue,helvetica,arial,sans-serif">พม. ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564
รายงานงบทดลอง กรมกิจการเด็กและเยาวชน ประจำเดือน กันยายน 2564
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม. และส่วนภูมิภาค
สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนตุลาคม 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน สรุปข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ป
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564