รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

วันที่ของข่าว : 9 ม.ค. 2565 29

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565

คลังภาพ (Gallery)
pic_20221001132206_1.jpgpic_20221001132207_2.jpgpic_20221001132208_3.jpgpic_20221001132208_4.jpgpic_20221001132208_5.jpgpic_20221001132209_6.jpgpic_20221001132209_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ