รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

วันที่ของข่าว : 15 พ.ย. 2564 54

Share

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211511112600_1.jpgpic_20211511112601_2.jpgpic_20211511112601_3.jpgpic_20211511112603_4.jpgpic_20211511112607_5.jpgpic_20211511112609_6.jpgpic_20211511112610_7.jpgpic_20211511112611_8.jpgpic_20211511112611_9.jpgpic_20211511112611_10.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ