รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

วันที่ของข่าว : 11 พ.ย. 2564 41

Share

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211511103740_1.jpgpic_20211511103740_2.jpgpic_20211511103740_3.jpgpic_20211511103741_4.jpgpic_20211511103741_5.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ