รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

วันที่ของข่าว : 2 พ.ย. 2564 291

Share

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายงานตัวในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ