รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

หยุดละเมิดสิทธิในร่างกายเด็ก

วันที่ของข่าว : 27 ต.ค. 2564 291

Share

สิ่งที่เป็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไป
ความรักความใกล้ชิดที่พ่อแม่ผู้ปกครองมีให้ลูกหลาน แต่บางครั้งเด็ก ๆ ไม่สามารถปฏิเสธได้ทั้งที่พวกเขารู้สึกอึดอัด ไม่ยินยอม
การแสดงความรักจึงควรอยู่ในขอบเขตที่ไม่มากเกินไป ควรเคารพและเข้าใจความรู้สึกเด็ก

การสอนลูกหลานให้เข้าใจใน "สิทธิในร่างกายตนเอง" จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ตระหนักถึงการปกป้องสิทธิด้วยตนเอง
แต่ในขณะเดียวกันนี้ ผู้ใหญ่ รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง คนใกล้ชิด คนในครอบครัว ก็ไม่ควรละเมิดมันเสียเอง

สิทธิในร่างกายตนเอง คือการตระหนักให้ได้ว่า ไม่มีใครมีสิทธิความชอบธรรมในการล่วงละเมิดเราได้ และเราต้องปกป้องร่างกายและสิทธิในร่างกายตนเอง
เรื่องราวของสิทธิที่เด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครองควรตระหนักยังรวมไปถึง การมีโอกาสในการแสดงออกทางความคิดเห็น ความรู้สึก และการเคารพ ไม่รุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก ๆ อีกด้วย

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212710132812_1.jpgpic_20212710132813_2.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ