รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

วันที่ของข่าว : 19 ต.ค. 2564 101

Share

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010103024_1.jpgpic_20212010103024_2.jpgpic_20212010103025_3.jpgpic_20212010103026_4.jpgpic_20212010103026_5.jpgpic_20212010103027_6.jpgpic_20212010103028_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ