รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

วันที่ของข่าว : 18 ต.ค. 2564 92

Share

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010102823_1.jpgpic_20212010102824_2.jpgpic_20212010102825_3.jpgpic_20212010102825_4.jpgpic_20212010102826_5.jpgpic_20212010102827_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ