รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

วันที่ของข่าว : 17 ต.ค. 2564 97

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010102636_1.jpgpic_20212010102637_2.jpgpic_20212010102638_3.jpgpic_20212010102639_4.jpgpic_20212010102640_5.jpgpic_20212010102641_6.jpgpic_20212010102642_7.jpgpic_20212010102643_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ