รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

วันที่ของข่าว : 16 ต.ค. 2564 86

Share

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212010102411_1.jpgpic_20212010102412_2.jpgpic_20212010102413_3.jpgpic_20212010102414_4.jpgpic_20212010102416_5.jpgpic_20212010102417_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ