รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานสงเคระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธี e-bidding ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 12 ต.ค. 2564 205

Share

กรมกิจการเด็กเเละเยาวชน เรื่อง ประกาศประกวดราคาซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารเลี้ยงดูเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 สถานสงเคระห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ด้วยวิธี e-bidding

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ