รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565 (10 เดือน) ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 11 ต.ค. 2564 221

Share

ประกาศเเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  โครงการจัดซื้ออาหารเลี้ยงผู้ใช้บริการ ประจำปี 2565 (10 เดือน)

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ