รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

สท.พม.จัดอบรมเยาวชนแลกเปลี่ยนอาเซียน - อินเดีย โครงการ ASEAN-India Student Exchange Programme 2014 ณ ประเทศอินเดีย ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 13 พ.ย. 2557 538

Share

โครงการนี้จัดครั้งแรกในปี 2550 โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดียริเริ่มโครงการ ASEAN–INDIA Student Exchange Programme
ซึ่งเป็นโครงการหลักในการเสริมสร้างความเข้าในด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศในแถบเอเชีย อีกทั้งยังเป็นการ
ร่วมมือกันระหว่างสองภาคส่วน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และ the Confederation of Indian Industry (CII)
เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อายุระหว่าง 20-28 ปี ซึ่งคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี 

คลังภาพ (Gallery)
สท.พม.จัดอบรมเยาวชนแลกเปลี่ยนอาเซียน - อินเดีย โครงการ ASEAN-India Student  Exchange Programme 2014 ณ ประเทศอินเดีย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ