รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ดย. ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 24 ก.ย. 2564 449

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการพิจารณาจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 "DG Awards 2021" (Digital Government Awards 2021) ประเภท รางวัลพัฒนาการดีเด่นหน่วยงานระดับกรมที่ให้บริการเป็นหลัก หน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ