รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

วันที่ของข่าว : 14 ก.ย. 2564 24

Share

ข่าวเด่นประจำวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211409102153_1.jpgpic_20211409102154_2.jpgpic_20211409102154_3.jpgpic_20211409102154_4.jpgpic_20211409102154_5.jpgpic_20211409102155_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ