รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

วันที่ของข่าว : 13 ก.ย. 2564 28

Share

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211409101012_1.jpgpic_20211409101012_2.jpgpic_20211409101013_3.jpgpic_20211409101013_4.jpgpic_20211409101013_5.jpgpic_20211409101013_6.jpgpic_20211409101014_7.jpgpic_20211409101014_8.jpgpic_20211409101014_9.jpgpic_20211409101014_10.jpgpic_20211409101015_11.jpgpic_20211409101015_12.jpgpic_20211409101015_13.jpgpic_20211409101015_14.jpgpic_20211409101016_15.jpgpic_20211409101016_16.jpgpic_20211409101016_17.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ