รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2564 28

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211409100124_1.jpgpic_20211409100124_2.jpgpic_20211409100124_3.jpgpic_20211409100125_4.jpgpic_20211409100125_5.jpgpic_20211409100125_6.jpgpic_20211409100126_7.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ