รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

วันที่ของข่าว : 11 ก.ย. 2564 29

Share

ข่าวเด่นประจำวันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211409095930_1.jpgpic_20211409095930_2.jpgpic_20211409095931_3.jpgpic_20211409095931_4.jpgpic_20211409095931_5.jpgpic_20211409095931_6.jpgpic_20211409095932_7.jpgpic_20211409095932_8.jpgpic_20211409095932_9.jpgpic_20211409095932_10.jpgpic_20211409095932_11.jpgpic_20211409095933_12.jpgpic_20211409095933_13.jpgpic_20211409095933_14.jpgpic_20211409095934_15.jpgpic_20211409095934_16.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ