รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15 - 30 กันยายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม.

วันที่ของข่าว : 12 ก.ย. 2564 48

Share

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์โควิด - 19 กรมกิจการเด็กและเยาวชน

สรุปข้อมูลและการช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ กทม.

ประจำวันที่ 12 กันยายน 2564

รวมยอด เพิ่มใหม่ จำนวน 2 ครอบครัว เป็นเด็กจำนวน 4 ราย ดังนี้

- เด็กและผู้ปกครองติดเชื้อ จำนวน 3 ราย

- ผู้ปกครองติด เด็กไม่ติด จำนวน 1 ราย

การให้ความช่วยเหลือ

- ให้คำแนะนำปรึกษา จำนวน 4 ราย

- ประสานระบบการรักษา จำนวน 1 ราย

- พิจารณาเงินสงเคราะห์ จำนวน 3 ราย

- มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ราย

- ประสานส่งต่อ จำนวน 3 ราย

รวมยอดสะสมทั้งสิ้น 310 ราย

(วันที่ 27 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2564)

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211209163020_1.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ