รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 15-30 พฤศจิกายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 แถลงข่าว “สถานการณ์ เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายจิตอาสา

วันที่ของข่าว : 3 ก.ย. 2564 206

Share

ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19
แถลงข่าว “สถานการณ์ เด็กกำพร้า ผลกระทบจากโควิด-19 และการเยียวยาฟื้นฟู” และการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เครือข่ายจิตอาสา

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ