รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จากเดิม m-society0300@saraban.mail.go.th และ central@dcy.go.th เปลี่ยนเป็น saraban@dcy.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

วันที่ของข่าว : 21 ก.ค. 2564 87

Share

ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จากเดิม m-society0300@saraban.mail.go.th และ central@dcy.go.th เปลี่ยนเป็น saraban@dcy.go.th ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ