รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 20 ก.ค. 2564 4483

Share

เปิดรับสมัครโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เปิดรับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยที่มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2564 (รูปแบบออนไลน์) โดยมีเนื้อหาและหัวข้อหลักภายใต้โครงการ คือ “การมีส่วนร่วมของเยาวชนต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน : เส้นทางสำหรับการเปลี่ยนแปลง  โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 6 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง www.dcy.go.th หรือโทร. 0 2306 8697 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารเพิ่มเติม https://dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=4998&type=12

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ