รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ของข่าว : 15 ก.ค. 2564 64

Share

ข่าวเด่นประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20212007083526_1.jpgpic_20212007083526_2.jpgpic_20212007083526_3.jpgpic_20212007083526_4.jpgpic_20212007083527_5.jpgpic_20212007083527_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ