รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

วันที่ของข่าว : 16 ก.ค. 2564 399

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม
#DCY

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ