รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

วันที่ของข่าว : 16 ก.ค. 2564 108

Share

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์
เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

#กรมกิจการเด็กและเยาวชน #ดย
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #พม
#DCY

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ