รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

วันที่ของข่าว : 12 ก.ค. 2564 73

Share

ข่าวเด่นประจำวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211307105630_1.jpgpic_20211307105630_2.jpgpic_20211307105631_3.jpgpic_20211307105632_4.jpgpic_20211307105632_5.jpgpic_20211307105633_6.jpgpic_20211307105633_7.jpgpic_20211307105634_8.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ