รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 1 - 15 สิงหาคม 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

วันที่ของข่าว : 11 ก.ค. 2564 71

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20211307083440_1.jpgpic_20211307083441_2.jpgpic_20211307083441_3.jpgpic_20211307083441_4.jpgpic_20211307083441_5.jpgpic_20211307083442_6.jpgpic_20211307083442_7.jpgpic_20211307083442_8.jpgpic_20211307083442_9.jpgpic_20211307083443_10.jpgpic_20211307083443_11.jpgpic_20211307083443_12.jpgpic_20211307083443_13.jpgpic_20211307083444_14.jpgpic_20211307083444_15.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ