รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะทํางานวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS – TWG) ครั้งที่ 8

วันที่ของข่าว : 15 มิ.ย. 2564 407

Share

ประชุมคณะทํางานวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS – TWG) ครั้งที่ 8

วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะทํางานวิชาการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (MSDHS – TWG) ครั้งที่ 8 โดยมีหัวข้อพิจารณา 3 ส่วนร่วมกัน ได้แก่ วิสัยทัศน์สําหรับระบบคุ้มครองเด็ก ค่านิยมและหลักการของระบบคุ้มครองเด็ก และวัตถุประสงค์ของระบบคุ้มครองเด็ก
โดยมี นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2829286517336919/?d=n

☑️ http://www.dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=793ed8c01d399653ed2cfa5050c8e580&dataid=2676

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ