รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้กำหนดใช้มาตรการทำงานที่บ้าน (Work from Home) เต็มรูปแบบ ตั้งแต่ 16 - 30 มิถุนายน 2564 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

วันที่ของข่าว : 30 พ.ค. 2564 48

Share

ข่าวเด่นประจำวันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม 2564

คลังภาพ (Gallery)
pic_20210706110108_1.jpgpic_20210706110108_2.jpgpic_20210706110108_3.jpgpic_20210706110109_4.jpgpic_20210706110109_5.jpgpic_20210706110109_6.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ