รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้กำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานในที่พัก (Work From Home) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14-31 มกราคม 2565 มีผลให้การติดต่อราชการกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนอาจไม่สะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
กฏหมาย ระเบียบ
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » กิจกรรม ดย. » รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 3/2564

วันที่ของข่าว : 25 พ.ค. 2564 438

Share

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 3/2564

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 6 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน มักกะสัน กรุงเทพฯ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็ก ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting เพื่อพิจารณาอนุมัติสนับสนุนเงินสงเคราะห์รายบุคคล และพิจารณา (ร่าง) คู่มือการบริหารความเสี่ยง และ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงของกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2564 โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คลิกลิ้งค์ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ และเฟสบุ๊ค ได้ที่

☑️ http://www.dcy.go.th/webnew/main/gallery_view.php?id=97f2d61bfcd6a9b7ca777feb4758bae2&dataid=2659

☑️ https://www.facebook.com/1477050415893876/posts/2814296188835952/?d=n

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บริการ